GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Đào tạo và Công nghệ DSL (Designs Successfull Lifestyle) . Với những con người có tầm nhìn và tâm huyết mong muốn được cống hiến cho xã hội và tạo dựng một cộng đồng con người xuất sắc, hạnh phúc và thành đạt.
Là một công ty trẻ về tuổi đời, song nhờ phát huy tối đa tiềm năng về tài chính, công nghệ, đồng thời hoạch định được chiến lược kinh doanh một cách bài bản, chặng đường vừa qua của DSL Group đã ghi dấu những bước đi vững chắc, bước đầu tạo dựng được uy tín thương hiệu.

SỨ MỆNH

Đồng hành giúp mọi người tự lãnh đạo thiết kế cuộc đời và Hành động để hạnh phúc và thành đạt

TẦM NHÌN

Tập đoàn số 1 Thế Giới có những mô hình phát triển con người, ứng dụng công nghệ trong rèn luyện phát triển bản thân , life coaching giúp toàn người dân trên Thế Giới Thiết kế cuộc đời hành động để Hạnh Phúc và Thành đạt.

MỤC TIÊU

 • 2018: Mở 4 lớp 200 học viên
 • 2019: mở 10 lớp 1000 học viên
 • 2020: Mở trường đại học DSL School
 • 2023: Mở rộng quy mô 10 trường
 • 2028: Mở rộng quy mô 50 trường ở DNA, mỗi trường có 1.000 học viên, 90% sv tốt nghiệp, có 450 người đã thành đạt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI – VĂN HÓA

 • 100% toàn tâm – toàn thân – toàn ý
 • Luôn luôn giải quyết vấn đề
 • Win – Win – Win
 • Tinh thần khởi nghiệp – Làm việc chuyên nghiệp
 • Yêu thương đoàn kết – Chia sẻ
 • Phong độ là tiến bộ
 • Tôi giám đôc công ty tôi